Start

Välkommen till Ängsjö Vänner!

På Ängsjö finns stora grönytor och skogsområden med bär och svamp. Där finns allt från promenadvägar till stigar och motionsspår (elljusspår på 2,5 km och 5 km), och en del vägar är också lämpade för rullator och rullstol.  Motionsgården är stängd och en ny anläggning är under uppförande. Den kommer att stå färdig i slutet av 2019 och innehåller omklädningsrum, bastu och en mindre servering. Lek-, bad- och grillplatser liksom raststugor och gör att alla, gammal som ung med olika intressen kan känna sig välkomna. För den som önskar finns även möjlighet att hyra båt och kanot.

Så här arbetar Ängsjö vänner:

I nära kontakt med ledningen för Ängsjö friluftsgård och dess huvudman, nämnden och förvaltningen för kultur, demokrati och fritid i Järfälla kommun, arbetar vi med olika projekt, som kan främja friluftslivet vid motionsgården och i området kring Ängsjö. Det kan gälla utformning av fasta anläggningar, t.ex. banor, grillplatser, indianbyn o.d. eller behovet av kartor, orienteringstavlor och kommunikationer.
Arbetet inom Ängsjö vänner är helt idéellt.