Föreningen

Om Ängsjö vänner

Föreningen bildades den 22 september 1990 och har till uppgift att:

* Verka för Ängsjö friluftsgårds fortbestånd och utveckling.

            * Sprida information om Ängsjö friluftsgård och dess verksamhet

                                                        * Stimulera till aktiviteter vid Ängsjö friluftsgård.

                                                        * Verka för att Ängsjö Friluftsgård behålls i Järfälla kommuns ägo

Föreningens adress: Ängsjö friluftsgård, 178 78 Järfälla

Hemsida: angsjovanner.se

E-post: berugu41@gmail.com

Organisationsnr: 813 200-5623

Postgironr: 66 50 30-3

Årsavgift:

Enskild medlem: 75 kr

Organisation: 150 kr

Medlem i Ängsjö Vänner erhåller 10% rabatt i kaféet.

                                                                          Stöd vårt arbete genom att bli medlem!

                              Årsmötet 2021 är framflyttat till i höst på grund av pandemin. Nytt datum meddelas senare.

Styrelse

Bengt Gustafsson Ordförande

Kvickrotsgränd 94
165 76 Hässelby

070-729 26 24

08 38 38 64

berugu41@gmail.com

Lena Harryson, v. ordförande

Tore Jansson, kassör

Leif Johnsrud, ledamot

Åke Blomqvist, ledamot

Stefan Göransson, suppleant

Thomas Sundström, suppleant