Kalender

KALENDER:

Söndag den 29 juli: Kl 17 stänger motionsgården för sista gången.

Styrelsen sammanträder nästa gång 

måndagen den 1 oktober kl 18.30

i

Gunnarstorp, Ängsjö.