Kalender

KALENDER:

År 2021 genomförs ÄNGSJÖDAGEN den 23 maj kl 11-15.

Bastu och omklädningsrum stängda t.o.m. den 7 mars 2021 på grund av covid19-pandemin.

Då avvaktas nya besked.

                               Årsmöte med Ängsjö Vänner ska hållas LÖRDAGEN DEN 8 MAJ KL 11.00.

                              Plats: Kaféet alt. utomhus.

OBS! Den rådande smittsituationen kommer att avgöra om ovanstående arrangemang går att genomföra.

Definitivt beslut tas i början av april.