Kalender

KALENDER:

Den gamla motionsgården är stängd. Datum för öppnandet av den nya meddelas senare.

Styrelsen sammanträder nästa gång 

                         tisdagen den 3 december kl 18.30

                                              i

                             Gunnarstorp, Ängsjö.

Till ÅRSMÖTE år 2020 träffas vi lördagen den 22 februari kl 11. Plats meddelas senare.

ÄNGSJÖDAGEN år 2020 är söndagen den 17 maj kl 11-15.