Kalender

KALENDER:

ÄNGSJÖDAGEN: Inställd 2021.

BASTU och OMKLÄDNINGSRUM: Stängda t.o.m. den  17 maj 2021 på grund av covid19-pandemin.

Då avvaktas nya besked.

ÅRSMÖTET 2021 för Ängsjö Vänner: Skjutet till i höst. Tid och plats meddelas senare.