Kalender

KALENDER:

Den gamla motionsgården är stängd. Datum för öppnandet av den nya meddelas senare.

Styrelsen sammanträder nästa gång 

tisdagen den 7 maj kl 18.30

i

Gunnarstorp, Ängsjö.

 

ÄNGSJÖDAGEN är i år söndagen den 19 maj.